2024-02-01

Huvudpartner Boet

Boet4x4

Boets mål är att stärka individens inflytande, delaktighet och självbestämmande genom ett lättillgängligt och tydligt pedagogiskt stöd för individen, som också ger personalen förutsättningar att ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt. ”Alla ska kunna leva sitt bästa liv”

Med Boet kan brukaren själv vara med och påverka planeringen och genomförandet av insatsen.

Personalen inom LSS är hjältar! Det är därför viktigt att värna om de resurser som finns. Boet ger personalen inom LSS ett verktyg som underlättar deras viktiga arbete, så att de i sin tur kan göra sitt bästa för att hjälpa och stötta brukarna.

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som idag används ute på många grupp och servicebostäder runtom i Sverige, gå in och läs mer om Boet här: www.boet.se 

2024-05-03

Partner Svancare

Läs mer

2024-02-05

Första upplagan av LSS i Fokus

Läs mer

2024-02-01

Partner TFH Sensory

Läs mer

2024-02-01

Partner Virotea

Läs mer

2024-02-01

Partner Phoniro

Läs mer