2024-02-01

Partner TFH Sensory

Logo Overcome Obstacles Through Play 2 2

Tfhsensory.se utvecklar, tillverkar och säljer sinnesstimulerande produkter för vård, skola och omsorg. Vi inreder sinnesrum för samspel och kommunikation.

Tfhsensory.se utvecklar, tillverkar och säljer sinnesstimulerande produkter för vård, skola och omsorg. Vi inreder sinnesrum för samspel och kommunikation.

I Varberg har vi ett show-room och vår webb butik är öppen för alla!
Med lek övervinner vi hinder.

Läs mer om TFH Sensory: https://tfhsensory.se/

2024-05-03

Partner Svancare

Läs mer

2024-02-05

Första upplagan av LSS i Fokus

Läs mer

2024-02-01

Partner TFH Sensory

Läs mer

2024-02-01

Partner Virotea

Läs mer

2024-02-01

Partner Phoniro

Läs mer