2024-02-01

Partner Virotea

Property 1=Variant3

Välkommen till Virotea – din partner för engagerande kompetensutveckling inom vård och omsorg med VR. Vi erbjuder VR-utbildninga

Välkommen till Virotea – din partner för engagerande kompetensutveckling inom vård och omsorg med VR. Vi erbjuder VR-utbildningar i bemötande för vårdpersonal som arbetar inom LSS och äldreomsorg. Låt personalen ta del av en upplevelsebaserad utbildning som ger insikt och förståelse där traditionella utbildningsmetoder inte räcker till. 
Vi strävar efter att skapa en medveten och empatisk vårdkultur med en komplementär metod till traditionella utbildningar. I ViroteaED ingår VR-filmer och diskussionsunderlag, vilka tillsammans tränar personalen i bemötande och ökar förståelsen för brukare med kognitiv nedsättning.
Kom förbi vår monter för att uppleva utmaningar med tidsuppfattning, gruppaktiviteter, hur det känns att vara i en icke anpassad miljö eller bara för att prata med oss. 
Läs mer om oss: https://www.virotea.com/
Upplev framtidens vårdutbildning med Virotea, där teknologi möter empati och kunskap formar förändring

2024-05-03

Partner Svancare

Läs mer

2024-02-05

Första upplagan av LSS i Fokus

Läs mer

2024-02-01

Partner TFH Sensory

Läs mer

2024-02-01

Partner Virotea

Läs mer

2024-02-01

Partner Phoniro

Läs mer